Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete skall utgå från insikten om att jordens tillgångar är begränsade och att naturens förmåga att hantera den belastning som mänsklig verksamhet innebär också den är begränsad. Vi skall bidra till ett mer ekologiskt hållbart samhälle genom effektiva prioriteringar och resurssparande åtgärder i vårt dagliga arbete, något som både medarbetare och gäster skall kunna vara stolta över. 

Vi åtar oss därför att:

  • Med god marginal uppfylla kraven som ställs på vår verksamhet i svenska lagar och förordningar på området miljö.
  • Minska vår energi- och vattenförbrukning genom effektiv värmereglering samt genom användandet av lågenergilampor, närvarostyrd belysning och resurssnåla vvs-produkter. Vidare ser vi till att kontinuerligt följa upp vår förbrukning av energi och vatten och vidta åtgärder där det behövs.
  • Att alltid väga in miljön vid inköp av varor och tjänster och att välja det miljövänligaste alternativet i största möjliga mån. Vi skall effektivt hushålla med våra resurser och återvinna förbrukat material när det är möjligt.
  • Att arbeta aktivt med vår handlingsplan för ständiga förbättringar inom området miljö. I handlingsplanen tar vi hänsyn till kraven som vår miljösamarbetspartner Gröna nyckeln ställer på vår verksamhet. Handlingsplanen innehåller planerad åtgärd, målformulering, ansvarig för förbättringen, startdatum samt slutdatum.
  • Förankra miljötänkandet hos våra gäster och medarbetare genom fortlöpande information och utbildning.

 

Våra mål

Connect Hotels har som mål för 2015 att minska användandet av kemikalier och ersätta dessa med mer miljövänliga alternativ som bidrar till en bättre hållbarhet. Vi gör så gott vi kan men det är också viktigt för oss att Du som gäst skall kunna vara med och påverka om Du önskar. Därför har vi valt att plocka fram några ekologiska alternativ till vår frukostbuffé som Du kan få välja. Vi har också valt att servera vatten ur karaffer på våra konferenser samt att använda oss av miljömärkt papper och pennor.

Vi är angelägna om att alla tar sitt ansvar för miljön och vår ambition är också att kontinuerligt utbilda och informera alla våra medarbetare om vårt miljöarbete samt våra policies för att få dem att känna sig engagerade och delaktiga i denna viktiga fråga.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vårt miljöarbete och hoppas att Du som vår gäst, vill vara en del av det.

Stockholm 2015-01-15
Finn Andresen och Thomas Söderlund
Ägare av Connect Hotels