Vi har tyvärr inga vakanser för tillfället. Maila din CV till jobb@connecthotels.se