Covid-19

Bo säkert på Connect Hotels.

Känn dig trygg hos oss

Vi på Connect Hotels gör allt vi kan för att Du ska känna dig trygg hos oss och följer noga de direktiv och rekommendationer som de svenska myndigheterna utfärdar. Renlighet och hygien är av högsta prioritet och vi har vidtagit en rad åtgärder för att skapa en trygg miljö för såväl Du som gäst som för våra medarbetare.

 

Några av de åtgärder vi vidtagit:

· Vi har utökat våra redan strikta regler kring städning och hygien och har ökat frekvensen gällande rengöring av utsatta områden och ytor.

· Vi desinfekterar ytor som används ofta såsom dörrhandtag, kortnycklar, betalterminaler, kaffemaskiner, hissknappar, toaletter, handfat, allmänna ytor med mera flera gånger per dag.

· Vi har rutiner för strikt handhygien för alla våra medarbetare. Våra hotellgäster påminns och uppmuntras att tvätta sina händer ofta och noggrant.

· Vi har tvål och/eller handsprit utplacerat på alla avdelningar och alla publika ytor och toaletter.

· Våra medarbetare uppmanas att inte ta i hand samt att hålla avstånd.

· Vi har plexiglas i samtliga receptioner för att stärka skyddet för såväl gäster som medarbetare.

· Vi har minskat antalet sittplatser i våra frukostmatsalar och utökat avståndet vid bufféerna. För skapa trygga avstånd kan frukostbuffén komma att serveras vid olika tidpunkter som vi bokar in dig på.

· Vi erbjuder gärna frukostpåse som ett alternativ till vår frukostbuffé samt möjlighet att ta med sig frukost upp på rummet. Även våra restauranger erbjuder möjlighet att äta sin middag på rummet.

· Våra medarbetare använder handskar så ofta som möjligt.

· Vi har strikta rutiner kring medarbetare som visar sjukdomssymptom i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv. Ingen medarbetare är på jobbet med symptom.

· Vi uppmanar alla våra medarbetare att undvika kollektivtrafiken i den mån det går.

· På de av våra hotell där vi erbjuder gym finns det noggranna rutiner kring rengöring av redskapen samt tillgång till desinfektionsmedel och handsprit.