Connect Hotel City - Bar Connect Hotel City - Connect ART Extra Large Connect Hotel Arlanda - Långtidsparkering / Long-Term Parking Connect Hotel Arlanda - Vardagsrum / Living room Connect Hotel City - Extra Large Cabin Connect Hotel Skavsta - Hyllan / Balcony Connect Hotel Arlanda - Långtidsparkering / Long-Term Parking Connect Hotel Stockholm - Vardagsrum / Living room Connect Hotel City - Connect ART Extra Large Connect Hotel Arlanda - Vardagsrum / Living room Connect Hotel Stockholm - Bar Connect Hotel City - Extra Large Cabin Connect Hotel Skavsta - Vardagsrum / Living room Connect Hotel City - Vardagsrum / Living room Connect Hotel Stockholm - Vardagsrum / Living room Connect Hotel Skavsta - Hyllan / Balcony

Miljöpolicy Connect Hotels

Vårt miljöarbete skall utgå från insikten om att jordens tillgångar är begränsade och att naturens förmåga att hantera den belastning som mänsklig verksamhet innebär också den är begränsad. Vi skall bidra till ett mer ekologiskt hållbart samhälle genom effektiva prioriteringar och resurssparande åtgärder i vårt dagliga arbete, något som både medarbetare och gäster skall kunna vara stolta över. 

Vi åtar oss därför att:

  • Med god marginal uppfylla kraven som ställs på vår verksamhet i svenska lagar och förordningar på området miljö.


  • Minska vår energi- och vattenförbrukning genom effektiv värmereglering samt genom användandet av lågenergilampor, närvarostyrd belysning och resurssnåla vvs-produkter. Vidare ser vi till att kontinuerligt följa upp vår förbrukning av energi och vatten och vidta åtgärder där det behövs.

 

  • Att alltid väga in miljön vid inköp av varor och tjänster och att välja det miljövänligaste alternativet i största möjliga mån. Vi skall effektivt hushålla med våra resurser och återvinna förbrukat material när det är möjligt.

 

  • Att arbeta aktivt med vår handlingsplan för ständiga förbättringar inom området miljö. I handlingsplanen tar vi hänsyn till kraven som vår miljösamarbetspartner Gröna nyckeln ställer på vår verksamhet. Handlingsplanen innehåller planerad åtgärd, målformulering, ansvarig för förbättringen, startdatum samt slutdatum.

 

  • Förankra miljötänkandet hos våra gäster och medarbetare genom fortlöpande information och utbildning.

 


Finn Andresen och Thomas Söderlund
Ägare av Connect Hotels